Tenisová akademie Esmarin

  • V sobotu 1.4. pořádáme dobrovolnou brigádu na dolních tenisových kurtech, abychom je našemu panu správcovi pomohli připravit na blížící se letní sezónu co možná nejlépe. Jedná se o tradiční přesezónní činnost, která je i společenskou záležitostí. Zájemci o brigádu z řad dětí i rodičů se mohou hlásit na tel. 608 357 979.
  • Zimní sezóna 2022/2023 bude ukončena dne 16.4., od 17.4. zahájíme letní sezónu 2023. Od 17.4. budou tréninky probíhat, dovolí nám to počasí, na dolních kurtech, při nepřízni počasí budeme moci stále využít hraní v nafukovacích halách jejichž
    bourání je naplánováno na čtvrtek 20.4..
  • Letošní letní tenisový turnaj pro děti z Tenisové akademie Esmarin se uskuteční v sobotu 27.5.2023 od 9 hodin. Přihlášky prosíme posílejte na e-mail tenis@esmarin.cz
  • Již nyní je možné přihlásit děti na letní tenisové kempyPřihlášky prosíme pošlete nejpozději do 15.6.2023.
  • Během letních prázdnin tj. od 1.7. do 3.9.2023 bude možné domlouvat si tréninky individuálně, vždy po dohodě s trenéry, alespoň jeden z trenérů vám bude vždy k dispozici. Tyto tréninky budou hrazeny jednotlivě na recepci dle ceníku. 
  • Do Tenisové akademie Esmarin se můžete přihlásit i kdykoliv během roku. Děti i dospělí mohou kontaktovat vedoucího tenisové školy, Jana Procházku na tel.: 608 357 979 nebo e-mailem na tenis@esmarin.cz

Informace pro účastníky Tenisové akademie Esmarin:

Do systému Tenisové akademie, kde najdete informace ke svým tréninkům, můžete rušit hodiny (omluvy), zjistit své náhrady a využívat je, se můžete přihlásit na této adrese:

http://www.onlinehq.cz/r/courtst.php?&klub=118

(přihlašovací jméno a heslo jste dostali e-mailem nebo si napište na tenis@esmarin.cz)

Návod, jak si stránku této aplikace přidat na plochu telefonu: zde

Pravidla pro omlouvání hodin a využívání náhrad najdete zde.

Kemp2014-1024x682.jpg

Tréninky pro děti a mládež

Školička

Kurz je určen pro děti ve věku 4-7 let bez předchozí tenisové průpravy. Hlavním cílem je hravou formou podchytit zájem dětí o tenis. Příprava je zaměřena na základní pohybovou průpravu a získání technických dovedností pro další závodní či rekreační hru. Při výuce je využíváno zkrácených raket, pěnových míčů, sítí pro minitenis a mnoho dalších pomůcek, které přispívají k rychlému zvládnutí dovedností pestrou a efektivní formou. Výuka probíhá ve skupině 3-5 dětí.

Skupinový trénink

Kurz je určen pro děti a mládež ve věku 8-18 let, začátečníky i pokročilé hráče. Hráči jsou zařazovány do skupin srovnatelné věkové a výkonnostní úrovně. Trénink je zaměřen na nácvik a zdokonalování tenisové techniky, zvládnutí základů taktiky a pravidel hry, stejně jako rozvoj pohybových dovedností nutných pro tenis. Trénink ve skupině lze kombinovat s individuální výukou, příp. vypracovat individuální tréninkový plán pro hráče. Výuka probíhá ve skupině 2-4 hráčů. Při dlouhodobé, včas omluvené absenci mohou být zameškané lekce po dohodě s trenérem nahrazeny. Krátkodobé absence nemohou být z technických důvodů nahrazovány.

Individuální trénink

Je určen pro začátečníky i pokročilé hráče. Výuka je zaměřena na individuální potřeby každého hráče s cílem zvládnout a zdokonalit tenisovou techniku a taktiku. Individuální trénink je vhodné kombinovat se skupinovou výukou. Nabízíme možnost sestavení individuálního tréninkového plánu. Neodehrané, včas omluvené hodiny lze po dohodě s trenérem nahrazovat. Omluvy na trénink nejpozději do 24hod. před započetím tréninku.

Tréninky pro dospělé

Tréninky probíhají celoročně, kurzy jsou určeny jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé hráče. Výuka probíhá formou individuálního nebo skupinového tréninku. Účastníci výuky jsou podle zájmu a časových možností zařazovány do dlouhodobých i krátkodobých kurzů. Individuálním nárokům na nepravidelné tenisové lekce lze vyhovět převážně v dopoledních hodinách a o víkendech.

Pro více informací a možnost objednat si trenéra nebo zapsat dítě do Tenisové akademie Esmarin prosím kontaktujte vedoucího tenisové školy, Jana Procházku na tel.: 608 357 979, případně emailem na tenis@esmarin.cz 

Přihlášku do tenisové školy je možné vyplnit zde (ozveme se a domluvíme vše osobně).

Těší se na Vás naši trenéři Jan Procházka (šéftrenér tenisové školy), Vláďa Vaverka a Michal Dušek.