Informace o členství v TKM

 

Podmínky a výhody členství v Tenisovém klubu Mníšek z.s. ve spolupráci s centrem Esmarin

Druhy členství:

1)      Dospělí

  • Členský příspěvek 4000,- Kč za rok
  • 1 pravidelná hodina týdně v letní sezóně zdarma
  • Neomezené množství “last minute" hodin v letní sezóně zdarma s možností telefonické rezervace na stejný den a s jedním hostem zdarma
  • Hostovský poplatek pro hru s nečlenem 70 Kč/hod. (s výjimkou “last minute” výše)
  • Slevy na tenis a na badminton celý rok dle ceníku Esmarin

2)      Děti do 18 let

  • Členský příspěvek 1800,- Kč za rok
  • 1 pravidelná hodina týdně v letní sezóně zdarma
  • Neomezené množství “last minute" hodin v letní sezóně zdarma s možností rezervace při příchodu na hodinu (max. 15 minut před začátkem)
  • Hostovský poplatek pro hru s nečlenem 70 Kč/hod.
  • Slevy na tenis a na badminton celý rok dle ceníku Esmarin

3)      Zvláštní nabídka pro žáky Tenisové akademie Esmarin do 18 let

  • Členský příspěvek 200,- Kč za rok
  • Neomezené množství “last minute" hodin v letní sezóně zdarma s možností rezervace při příchodu na hodinu (max. 15 minut před začátkem)
  • Hostovský poplatek pro hru s nečlenem 70 Kč/hod.

Podrobné podmínky - viz níže

Přihlášku do Tenisového klubu Mníšek z.s. je možné vyplnit online zde (za nezletilé vyplňuje zákonný zástupce). Úhradu je možné provést na účet TKM: 2542165028/5500 nebo v hotovosti na recepci centra Esmarin.

Pokud v některém roce nechcete nebo nemůžete využívat výhod členství (hra zdarma a slevy v Esmarinu), ale přejete si zůstat členy Tenisového klubu, můžete stejným způsobem uhradit "udržovací poplatek" ve výši 500,- Kč/rok. Zůstávate členy TKM, ale bez čerpání výhod v daném roce.

Normální členský příspěvek opravňuje, po datu zaplacení, k využití všech výhod po dobu letní a zimní sezóny, tedy vždy od cca poloviny dubna (zahájení letní sezóny) příslušného roku až do poloviny dubna (ukončení zimní sezóny) roku následujícího (pokud v době využití sportoviště není ještě členský příspěvek zaplacen, např. na začátku sezóny, platí se plné ceníkové ceny).

Podmínky pro uplatnění volných hodin a slev pro členy TKM

•   V letní sezóně 1x týdně pravidelná hodina tenisu s rezervací zdarma

  • Jedná se o pravidelnou hodinu 1x týdně (pokud není individuálně domluveno jinak)
  • Na tuto hodinu je udělaná rezervace a stejně, jako na ostatní hodiny, je nutné případně stornovat rezervaci 24 hodin předem (neomluvená hodina se platí dle plných ceníkových cen)
  • Příchod na hodinu je nutné hlásit v recepci
  • Hodiny se nekumulují (náhrada je možná ve stejném týdnu, kde byla pravidelná hodina)

•   V letní sezóně, neomezený počet hodin zdarma bez rezervace (když je volno) "Last minute"

  • Rezervace se dělá na recepci při příchodu. Dospělí členové (kteří platí plné, nezlevněné členské příspěvky) mohou rezervaci na "last minute" udělat také telefonicky, v den konání. Nikdy nelze hrát bez vědomí recepce.
  • Hraje se vždy od celé hodiny (ne od půl)

•   Hostovský poplatek neplatí děti do 7 let (to platí ještě pro celou sezónu v roce, kdy dovrší 7 let)

•   Členství do 18 let platí ještě v roce letní sezóny, ve kterém má hráč 18 narozeniny

•   Na další hodiny kromě "pravidelné hodiny" a "Last Minute" platí sleva pro členy TKM dle ceníku (180,- Kč/h)

•   Slevy na badminton a tenis (i v zimě) platí, pokud je alespoň polovina hráčů na hřišti členy TKM (například 2 členové ve čtyřhře na badminton).

•   Výhody z členství v TKM (pravidelná hodina, last minute, slevy) neplatí pro trenérskou činnost (pokud je člen trenérem), ani pro tréninky v tenisové škole (pokud je žák členem)