Pravidla pro omlouvání hodin a využívání náhrad

 

 • Trénink je možné zrušit nejpozději do 16:00 předchozího dne a to prostřednictvím aplikace OnlineHQ: http://www.onlinehq.cz/r/courtst.php?&klub=118 (přístupové jméno a heslo dostal každý hráč/rodič e-mailem nebo si o  přístup můžete napsat na tenis@esmarin.cz). O takto zrušené hodině se trenér dozví ze systému automaticky a už mu nemusíte psát (samozřejmě můžete, pokud si přejete :-) V případě nutnosti (nedaří se, není přístup k Internetu apod.) je možné poslat omluvu ternérovi formou SMS nebo zprávy na WhatsApp (nestačí pouze zavolat). Pokud nemáte číslo na svého trenéra, pošlete omluvu prosím na číslo 607 577 921 a my mu to vyřídíme (zprávou se ve stejném termínu omlouvají také dospělí nebo ti, kdo mají domluvené jednorázové tréninky mimo Akademii a nemají tedy přístup do systému)
 • Za včas omluvené hodiny mají hráči možnost náhradních hodin:
  • Za včas omluvené sólové hodiny je náhradní hodina garantovaná a pokud by trenér náhradní hodinu nenabídl nebo se z jiného důvodu na straně trenéra nemohla uskutečnit, bude po konci platnosti náhrad odpovídající hodnota odečtena z následujícího vyúčtování nebo budou vráceny peníze.
  • Za hodiny, které zruší trenér například z důvodu počasí nebo nemoci trenéra nabídne trenér, po dohodě s hráči/rodiči, náhradní termín, který bude vyhovovat všem nebo většině účastníků skupinky. Pokud se tak z důvodu na straně trenéra nestane nebo to z objektivních příčin není možné, bude po konci platnosti náhrad odpovídající hodnota odečtena z následujícího vyúčtování nebo budou vráceny peníze. Pokud se náhradní hodina uskuteční, ale některý z hráčů se nezúčastní (včas se z náhradní hodiny omluví), může využít negarantované náhrady dle bodu níže.
  • Za včas omluvené hodiny hráče ve skupině může být od 17.2.2020 (zavedení systému náhrad) nově také poskytnuta náhrada (do tohoto data to možné nebylo), pokud se uvolní místo v obdobné skupince a hráč/rodič se na toto místo přihlásí prostředníctvím systému OnlineHQ. Tyto náhrady nejsou garantované a záleží na tom, jestli místo vznikne a hráč/rodič to zjistí a využije. Po konci platnosti náhrad se tyto náhrady ruší bez kompenzace.
  • Náhrady jsou platné vždy do konce venkovní sezóny (každý rok na podzim se tedy začíná znovu od nuly)
 • Pokud nestihnete hodinu včas omluvit, dejte prosím i tak trenérovi vědět, že nepřijdete (pozdě, ale přece), aby zbytečně nečekal.
 • V případě dlohodobé nemoci, ukončení v průběhu sezóny apod. hráče ve skupině se vždy pokusíme najít individuální řešení situace např. přeskupením hráčů mezi skupinami, dohodou s ostatními členy skupiny, jestli by byli ochotní zaplatit trenéra a kurt v menším počtu apod. Pokud se podaří řešení najít, bude odpovídající část platby odpuštěna/ vrácena.